Strategické poradenství

Strategické poradenství je zaměřeno na firmu jako celek, její postavení na trhu a vůči konkurenci. Na základě provedení analýz identifikujeme potenciál ke zlepšení v oblasti řízení. Pomůžeme nastavit firemní plánování tak, abyste získali makro pohled na dlouhodobou výkonnost firmy, mohli měřit a porovnávat výkon managementu a byli schopni plánovat a sledovat finanční potřeby své společnosti.

Strategické plánování

  • Analýza trhu a přehled konkurence – pro Vaši firmu vypracujeme analýzu trhu a přehled konkurence včetně SWOT analýzy. Na základě této analýzy navrhneme zlepšení, jak firmu zefektivnit, aby byla výkonnější a atraktivnější pro investory.
  • Finanční analýza společnosti – zpracujeme finanční analýzu z aktuálních výsledků společnosti a zaměříme se na vytyčení strategických cílů a jejich realizaci.
  • Business plán – připravíme dlouhodobý 3 – 5 letý finanční plán společnosti se zaměřením na strategické cíle společnosti a jejich realizaci.

Finanční plánování (financial reporting)

  • Business plán – asistujeme při zpracování krátkodobých a střednědobých finančních plánů společnosti včetně členění dle firemní struktury (střediska, divize společnosti atd.)
  • Reporting – nastavíme reporting ve společnosti dle standardů, které pomohou firmě zefektivnit procesy a umožní lepší kontrolu nad jednotlivými činnostmi.

Staňte se naším spokojeným zákazníkem

EnglishCzech