Věříme, že jednou z největších motivací lidí je neustále se učit něco nového. To nové ale musí mít viditelný dopad do fungování vaší firmy či organizace. Do Vašeho podnikání vneseme pragmatický pohled tím, že Vám budeme klást různé důležité otázky. Má to, co plánujete, skutečný potenciál firmu zlepšit? Bude to zlepšení přínosem pro Vaše zákazníky a zaměstnance? Budou náklady na provedení změny rentabilní? Jste schopni projekt realizovat a dokončit? Za jakých podmínek?

  • Finanční poradenství – budeme Vám asistovat při tvorbě strategických, provozních a finančních plánů, vytvoříme detailní plány pro jednotlivá střediska, podle kterých bude sledována výkonnost firmy a klíčových zaměstnanců. Dále Vám pomůžeme s finanční restrukturalizací Vaší společnosti. V případě úpadku výkonnosti navrhneme kroky ke zvrácení tohoto trendu a zlepšení výkonnosti společnosti.
  • Provozní poradenství – zaměříme se na provozní činnosti společnosti a budeme společně hledat možnosti zlepšení a úzká místa, která znemožňují lepší výkonnost Vaší společnosti jako celku.
  • M&A podpora – pomůžeme Vám s vytyčením strategie pro ideální vstup investora, včetně správného načasování, typu a podmínek vstupu a volby vhodného investora. Pomůžeme Vám při tvorbě business plánů a připravíme Vás na jejich oponenturu. Dále Vás připravíme na hloubkovou prověrku, která je pro vstup investora nezbytná.
  • Interim management – pomůžeme Vám s personálními problémy dosazením našich pracovníků či konzultantů na manažerské pozice, které jsou ve Vaší společnosti neobsazené či problematické.

Staňte se naším spokojeným zákazníkem

EnglishCzech