Nákup společnosti

Nákup společnosti tzv. buy mandát

Saggita Vám pomůže s vyhledáváním smysluplných investičních a strategických příležitostí a jejich případným začleněním do již existující struktury. Pomůžeme Vám dosáhnout strategických cílů během vyjednávání o ceně, včetně asistence při vyjednávání o ostatních podmínkách stanovených ve smlouvě. Dále pomůžeme se stanovením výchozí ceny a s vyjednávacími strategiemi.

Zastupování při nákupu – Saggita zastupuje investora v procesu transakce na straně kupujícího. Jedná s prodávajícími, vyžaduje veškeré podklady k transakci, realizuje Due Diligence a připravuje zprávu pro Investora.

Proces nákupu v bodech

 • Analýza trhu
 • Nalezení možné Investiční příležitosti
 • Vypracování Zprávy pro Investora – ­ Investiční doporučení
 • Získání podrobnějších dat o zvažované společnosti včetně business plánu
 • Vypracování Zprávy o stavu a závěrech k uvažované příležitosti
 • Jednání s prodávajícím i kupujícím zejména ve smyslu určení strategie začlenění příležitosti do skupiny
 • Navržení harmonogramu, jeho kontrola a plnění

Přínosy pro klienta

 • Převzetí zodpovědnosti za úspěch při nákupu.
 • Vyjednání co nejlepších podmínek.
 • Přehledný reporting – vedení společnosti je aktuálně informováno o průběhu transakce.
 • Úspora nákladů a času
  – není potřeba vlastních lidských zdrojů na komunikaci s prodávajícími
  – koordinace daňových poradců a právníků
 • Minimalizace chyb v rámci jednání ze strany nakupujícího, které by ovlivňovaly výslednou cenu.
 • Ochrana proti podvodům při transakci.

Staňte se naším spokojeným zákazníkem

EnglishCzech