Saggita Group pomáhá společnostem zlepšit jejich efektivitu, maximalizovat výkon a minimalizovat rizika. Zjistíme, jak si jako společnost stojíte, prodiskutujeme, kam se chcete ubírat a ukážeme Vám cestu, jak se tam dostat.

    • Správa firem – pomůžeme Vám k efektivnějšímu řízení společnosti a pokračování v rozvoji Vaší společnosti v rámci jejího zaměření. Pomůžeme Vám dostat se do pozice majitele společnosti, který bude mít možnost svou firmu kontrolovat a vést pouze na strategické úrovni, bez nutnosti nepřetržité přítomnosti v provozním řízení.
    • Stabilizace firem – zanalyzujeme Vaší společnost a navrhneme vhodná řešení pro zefektivnění procesů vedoucí ke zlepšení celkové výkonnosti společnosti. Soustředíme se na detail, který posune Vaší společnost o velký krok dopředu.
    • Nastavení efektivních procesů ve firmě – zaměříme se na analýzu a zefektivnění interních procesů vedoucích k výkonnější, efektivnější a ziskovější společnosti.
    • Corporate governance – nastavíme procesy a pravomoce ve společnosti mezi majiteli, statutáry a výkonným managementem se zaměřením na právní a exekutivní metody a postupy.
    • Exit planning strategy (maximalizace hodnoty společnosti) – pomůžeme Vám nastavit strategii tak, abychom společně zvýšili hodnotu společnosti na její maximum na dobu, kdy plánujete vstup investora. Včasná příprava na tento krok může zvýšit hodnotu společnosti až o desítky procent.

Staňte se naším spokojeným zákazníkem

EnglishCzech