Prodej společnosti

Prodej společnosti tzv. sell mandát

Saggita Vám pomůže s kompletní přípravou společnosti na prodej. Našimi Klienty jsou majitelé, kteří budují úspěšné firmy, uvažují o jejich prodeji investorovi nebo hledají privátní finanční zdroje, které by umožnily zvýšení potenciálu firmy, nastartovaly její další růst a tím i budoucí zájem potenciálních investorů.

Úvodní analýza – provedeme pro Vás vstupní krátkou analýzu finanční situace společnosti z poskytnutých výkazů a případně stručnou zpětnou vazbu k situaci firmy na trhu a její konkurenci. V případě spolupráce na projektu Vám odečteme náklady na její provedení.

Poznávací proces – příprava před prodejem – Saggita formou workshopů a rozhovorů s majiteli postupně připravuje firmu na prodej. Probíhají analýzy společnosti a standardizace procesů. Po celou dobu přípravy pracujeme s aktuálními finančními výkazy a pravidelně se setkáváme s majitelem. Firma na prodej zpracovává podklady pro plánovanou transakci pod odborným dohledem (business plán a další dokumenty) a Saggita plní roli oponenta a připravuje majitele společnosti a management na interview s investory.

Transakční proces – Saggita aktivně prodává firmu – vypracovává investiční memorandum, navrhuje strategii transakce, oslovuje potenciální investory a vede následná jednání, asistuje při hloubkových prověrkách a zastupuje prodávajícího až do podepsání kupních smluv.

Proces prodeje v bodech

 • Prověření finančních ukazatelů a výsledků
 • Určení strategie transakce včetně scénářů
 • Příprava informačního memoranda
 • Long list investorů, short list investorů
 • Oslovení investorů, vyžádání indikativních nabídek
 • Investiční prověrka (Due Diligence)
 • Jednání o podmínkách transakce
 • Koordinace poradců
 • Podepsání smluv

Přínosy pro klienta

 • Převzetí zodpovědnosti za úspěch při prodeji.
 • Vyjednání co nejlepších podmínek.
 • Přehledný reporting – vedení společnosti je aktuálně informováno o průběhu transakce.
 • Úspora nákladů a času
  – není potřeba vlastních lidských zdrojů na komunikaci se zájemci
  – koordinace daňových poradců a právníků
  – management společnosti se věnuje řízení vlastního businessu.
 • Minimalizace chyb v rámci jednání ze strany prodávajícího, které by ovlivňovaly výslednou cenu.Ochrana proti podvodům při transakci.

Staňte se naším spokojeným zákazníkem

EnglishCzech